Kvaliteta je osigurana rigoroznom ulaznom, međufaznom i završnom kontrolom. Svi ležajevi se proizvode uz 100 %-tnu kontrolu kvalitete. Od 2003. godine posjedujemo certifikat ISO 9001 izdan od certifikacijske kuće DNV.

Kontrola nalijeganja bijele kovine se vrši ultrazvukom i penetrirajućim bojama, a odrađuje je visokokvalificirano osoblje. Osnovni materijal se ispituje magnetskim česticama. Kriteriji kvalitete usklađeni su sa internacionalnim standardom ISO 4386, a na zahtjev kupca koriste se i drugi kriteriji.

Uz ostalu dokumentaciju kupcu se isporučuju atesti ugrađenih materijala, atesti ispitivanja ultrazvukom i penetrantima, te protokol mjera.