Popravljamo sve vrste kliznih ležajeva bez dimenzionalnog ograničenja. Prilikom preuzimanja ležaja vršimo detaljnu ulaznu kontrolu koja se sastoji od vizualne i dimenzijske kontrole, a po potrebi i od penetrantske, ultrazvučne i magnetske kontrole. O zatečenom stanju izrađujemo izvještaj koji se šalje naručitelju.