Ležajevi iz proizvodnog programa ugrađuju se u sljedeće objekte i postrojenja:

  • sve tipove diesel motora (od manjih motora za traktore i transportna vozila do velikih motora za brodove i stacionarna postrojenja)
  • sve tipove turbinskih postrojenja (hidroelektrane, termoelektrane, nuklearne elektrane)
  • cementare
  • elektromotore
  • pumpe
  • kompresore
  • valjaoničke stanove u željezarama
  • rudnička postrojenja
  • kemijska industrija i
  • sva druga industrijska postrojenja

proizvodi_1

proizvodi_2